• ค้นหาสินค้า / อื่น ๆ

 

 

 

 

 

Reference

เป็นตัวอย่างงานที่ทางบริษัทได้เคยทำมา ทั้งทางด้านงานออกแบบ Hardware, Software
และงาน Project หรืองานติดตั้งต่าง ๆ1. งานออกแบบและผลิตทางด้าน Hardware

1.1 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงภาพยนตย์  
    โดยสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงภาพยนต์ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่าง, เครื่องเสียง, Projector
    สั่งงานเปิด-ปิด Projector ตามชุดคำสั่ง, มี Data return ส่งเข้าส่วนกลาง1.2 ชุดวัดความชื้นกระดาษ ส่งข้อมูลผ่าน Wireless lan  
    โดยสามารถวัดความชื้นในกองกระดาษ และส่งข้อมูลผ่านทาง Wireless lan (TCP/IP) เข้า Server โดยตรง
    มีระบบอ่าน RFID และสามารถ Scan barcode ได้1.3 ชุดควบคุมบรรยากาศในโรงเรือน (JRL-208)
    โดยสามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้ 2 ตัว ตัวบอร์ดมี 8 เอาท์พุท ควบคุมพัดลมได้ 5 ตัว
    (มีพัดลมสแตนบาย 1 ตัว) มีเอาท์พุทสำหรับควบคุัมปั๊มน้ำได้ สามารถตั้งการทำงานล่วงหน้าได้โดยตั้งการทำงานเป็นคาบ คาบละ 9 วัน1.4 ชุดควบคุมอุณหภูมิในเล้าลูกหมู
โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิให้แก่ลูกหมู
อย่างเหมาะสมโดยตั้งค่าอุณหภูมิได้
จากคีย์ 2 ปุ่ม, แสดงค่าอุณหภูมิ
ด้วย 7-Segment 2 หลัก
1.5 ชุดควบคุม DC Motor
สามารถปรับค่าหน่วงเวลาหยุดได้
1.6 ชุดควบคุม STEP Motor
สามารถต่อกับ Step motor ได้สองตัว
สามารถควบคุมทิศทาง
และความเร็วได้อิสระต่อกัน
2. งานทางด้าน Smart device and Application matchine

2.1.1 Software บน Smart phone
บนระบบปฏิบัติการ Android
ในในระบบตรวจวัดความชื้นกระดาษ
2.1.2 Blue tooth, Wifi
รับค่า RFID และค่า Moisture
ผ่านทาง Blue tooth
และส่งค่าเข้า Server ผ่านทาง Wifi
2.1.3 Barcode scanner
สแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องของ Smart phone
 

2.2 เครื่อง Print and Apply
ใช้จอ Touch screen เป็นตัวควบคุม
การทำงานและเซ็ตค่าต่างๆ
ทำงานบน OS : WinCE
2.3 เครื่องวัดขนาดแกนล้อแม็กซ์
ส่งข้อมูลเข้า Server ทาง LAN
มีระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง
แจ้งผลการทดสอบ OK / NG
3. งานออกแบบและดีไซน์ทางด้าน Software

3.1 ซอฟท์แวร์สำหรับควบคุมคุณภาพการอบขนม
    โดยตัวโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับ Hardware ผ่านทางเน็ตเวิร์ค TCP/IP เพื่อวัดอุณหภูมิภายในตู้อบขนม และมีการบันทึกวันที่-เวลา,
    อุณหภูมิเริ่มต้นการอบ, อุณหภูมิสุดท้ายการอบและเวลาที่ใช้ในการอบขนม พร้อมทั้งมีรายงานการอบขนมโดยสามารถ
    เลือกดูรายงานตามช่วงวันที่ได้ และยังสามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ CSV ได้3.2 ซอฟท์แวร์สำหรับเฝ้าดูโทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วน (ETA Software)
    เป็นซอฟท์แวร์ที่จัดทำให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยตัวโปรแกรมจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ฉุกเฉินทั้ง 36 ตัว
    ที่ติดตั้งอยู่บนทางด่วน โดยเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ฉุกเฉิน
    และบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ รวมถึงการเซ็ตค่า Configuration ต่าง ๆ ของโทรศัพท์ผ่านทางเน็ตเวิร์ค TCP/IP ด้วย
    ทั้งนี้ตัว ETA Software ได้ถูกพัฒนาต่อเป็น GDP Software ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง CCTV
    เพื่อดูภาพตามจุดต่าง ๆ ที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ บนทางด่วนได้อีกด้วย3.3 ซอฟท์แวร์สำหรับ Power meter
เพื่อทำการดูค่าต่างๆ และเก็บเป็น Data logger
แสดงค่ากระแสเป็นกราฟเส้น
3.4 ซอฟท์แวร์สำหรับชุดวัดอุณหภูมิ
แสดงค่าอุณหภูมิ, สถานะ Output
บันทึกไฟล์เป็น Data logger ได้
3.5 ซอฟท์แวร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้น
ต่อผ่าน RS485, สูงสุด 20 Channel
มี Graph บอกค่าอุณหภูมิและความชื้น
มีส่วนแสดงผลแจ้งสถานะ Output
4. งานโปรเจค และงานติดตั้ง

4.1 งานติดตั้งตู้คอนโทรล
ควบคุมระบบอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่
รวมถึงอุณหภูมิและความชื้น
4.2 รูปพัดลมระบายอาศ
เพื่อระบายอากาศในโรงเรือนให้ถ่ายเท-
ได้สะดวก
4.3 ติดตั้งเครื่อง Motion sensor
เปิดไฟเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว
ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว
ในระยะเวลาที่ตั้งไว้
 

4.4 ติดตั้งเครื่องติดฉลากอัตโนมัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา
ในการติดฉลาก ทั้งยังช่วยให้ติดได้ตรง
อีกด้วย
4.5 เครื่องวัดความต้านทาน Coil
เป็น Coil ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์
หน้าจอเป็น Touch screen 7 นิ้ว
มีระบบวัดอุณหภูมิแบบ Infrared
แจ้งผลการทดสอบ OK / NG
4.6 เครื่องวัดความต้านทาน Coil
มีระบบ Stamp "QC Pass"
ด้วยระบบลม อัตโนมัติทุกขั้นตอน