• ค้นหาสินค้า / อื่น ๆ

 

 

 

 

 

Products >> Interface

ได้แก่สินค้าพวกตัวแปลงสัญญานต่างๆ เช่น RS232 to RS485, RS232 to RS422,
PCI to RS232, RS232 repeater, RS485 repeater, RS422 repeater เป็นต้น • รหัสสินค้า : MODEL485P 
 • ชื่อสินค้า  : Isolation RS232 to RS485/RS422 Converter

 • ตัวแปลง RS232 เป็น RS485/RS422 แบบ Isolate
  อัตรารับ-ส่งข้อมูลสูงสุดถึง 115.2 Kbps
  สามารถต่อพ่วง Device ได้สูงสุด 32 จุด
  ระบบ Isolate ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัญญานรบกวน
  และป้องกันความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 1,850  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : TTL-485-5P 
 • ชื่อสินค้า  : TTL to RS485 converter, 5V

 • TTL-485-5P คือ ตัวแปลงสัญญาณ TTL เป็น RS485
  สำหรับงานสื่อสารข้อมูลระหว่างบอร์ด อุปกรณ์ใดๆ ที่มีระดับสัญญานเป็น TTL
  กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการสื่อสารเป็น RS485 

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 950  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : TTL-232-5P 
 • ชื่อสินค้า  : TTL to RS232 converter, 5V

 • TTL-232-5P คือ ตัวแปลงระดับสัญญาณ TTL (5 Volt) เป็น RS232
  สำหรับงานสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีระดับสัญญานเป็น RS232
  กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีระดับสัญญานเป็น TTL (5 Volt) 

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 750  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : TTL-232-33P 
 • ชื่อสินค้า  : TTL to RS232 converter, 3.3V

 • TTL-232-33P คือ ตัวแปลงระดับสัญญาณ TTL (3.3 Volt) เป็น RS232
  สำหรับงานสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีระดับสัญญานเป็น RS232
  กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีระดับสัญญานเป็น TTL (3.3 Volt) 

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 750  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : SW485GI 
 • ชื่อสินค้า  : RS485 Repeater / RS422 Repeater

 • SW485GI คือ ตัว RS485 Repeater หรือ RS422 Repeater เพื่อเพิ่มระยะ
  การเดินสายให้ยาวขึ้น ซึ่งสามารถเดินสายได้ยาวถึง 3,000 เมตร
  และยังสามารถใช้เป็นตัวแปลง RS232 เป็น RS485/RS422 ได้ด้วย
  มีระบบ Isolate ป้องกันความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 2,200  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
  ราคา 750  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : RS232I 
 • ชื่อสินค้า  : RS232 Isolation Protector

 • RS232I คือ ตัว RS232 แบบ Isolate ใช้สำหรับ
  ป้องกันความเสียหาย เช่น ฟ้าผ่า, ไฟกระชาก, ไฟเกิน
  ที่เข้ามาทางสายสัญญาน RS232 ซึ่งจะป้องกันความเสียหาย
  กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Device ที่ใช้งาน ด้วยระบบ
  Opto Isolation ได้ถึง 5KV

  Model232I is a kind of RS232 system communication serial port
  optic isolation product. This product support transmission
  rate as high as 912600bps, no external power needed,
  optic electric isolation 5KV, is applicable in tough environment.
  According to different customer need,
  separately corresponds to three line serial port
  application with RTS/CTS (or DTR/CTS).
  Transmission distance at 9,600bps is 10m, stable performance.  

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 900  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : RS232D 
 • ชื่อสินค้า  : RS232 Repeater

 • RS232D คือตัว RS232 Repeater หรือเป็นตัวขยายสัญญาน
  ให้สามารถต่อสาย RS232 ได้ระยะที่ไกลขึ้น
  ต่อสายได้ยาวถึง 2,000 เมตร ที่ Baudrate 9,600 bps.
  มีระบบ Isolate ป้องกันความเสียหายกับเครื่อง Computer หรือ Device
  ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องลงโปรแกรม หรือไดร์ฟเวอร์ใดๆ

  Model232D is a kind of RS-232 system communication extending product.
  This type of product auto sense serial ratetransmission rate,
  no external power needed, optic electric isolation 2500V,
  be applicable in tough environment. Transmission distance at 9,600bps is 2,000m,
  stable performance. Model232D has 2500 volts of isolation twice the rating of
  most isolators to protect RS-232 equipment from lightning strikes,
  accidental high voltage shorts and ground loops.

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 1,200  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : SW485WA 
 • ชื่อสินค้า  : RS232 to RS485 Converter (Opto-Isolated)

 • SW485WA คือ ตัวแปลง RS232 เป็น RS485 เกรดอุตสาหกรรม
  มีระบบ Opto-Isolate ป้องกันความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Device
  เสียบใช้งานได้ทันที ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงภายนอก
  ไม่ต้องลงโปรแกรม หรือ ไดร์ฟเวอร์ใดๆ

  The SW485WA is an industrial grade bi-directional
  port-powered 2500V opto-isolated RS232 to RS485 converter
  in a 9 pin format. It can convert any standard full duplex RS232C
  port to any two-wire balanced half duplex RS485 port. In simple terms,
  it will convert any RS232 signal to a RS485 signal and vice versa.
  The unit is powered from the RS232 data lines. It also supports data
  direction auto-turnaround. Therefore, no external power or flow control is required.
  The data direction auto-turnaround automatically enables
  the RS485 driver when data is present on the RS232 side making the
  The SW485WA has a DB9 female connector on the RS232 side
  and either a DB9 male connector or 3 bit terminal block on the RS485 side.

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 1,450  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : TLC485 
 • ชื่อสินค้า  : ตัวแปลง RS232 เป็น RS485

 • สามารถใช้แปลงจาก RS232 เป็น RS485 โดยไม่ต้องตั้งค่า หรือจั๊มเปอร์ใดๆ กรณีเสียบตรงกับคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้ Supply ภายนอก
  ใช้ไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
  เสียบเข้ากับ Comport ได้เลย

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 500  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
 • รหัสสินค้า : TLC422 
 • ชื่อสินค้า  : ตัวแปลง RS232 เป็น RS422

 • สามารถใช้แปลงจาก RS232 เป็น RS422 โดยไม่ต้องตั้งค่า หรือจั๊มเปอร์ใดๆ กรณีเสียบตรงกับคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้ Supply ภายนอก
  ใช้ไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
  เสียบเข้ากับ Comport ได้เลย

 • รายละเอียดเพิ่มเติม...
  ราคา 600  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ
 
  ราคา 550  บาท
  ยังไม่รวม VAT

      เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วค่ะ