• ค้นหาสินค้า / อื่น ๆ

 

 

 

 

 

[Alternative text]
[Alternative text]
[Alternative text]
[Alternative text]


 • WIZ108SR 
 • ตัวแปลง RS422/RS485
 • เป็น LAN (Ethernet)
 • ไม่ต้องต่อชิพใดๆ เพิ่มเติม
 • FL485 
 • RS485 Surge Protector
 • ตัดวงจรด้วยความเร็วสูง
 • 4500V surge protection
 • RS232D 
 • RS232 Repeater
 • 2500V isolation
 • ต่อสายได้ยาวถึง 2,000 เมตร
 • AP-105
 • บอร์ดวัดอุณภูมิ + ความชื้น
 • วัดอุณหภูมิ -55 ถึง 125 °C
 • วัดความชื้น 0 ถึง 100 %RH
 • CKL-101A
 • RS232 to RS485/RS422
 • ระบบ Isolate หมดปัญหา
 • เรื่องสัญญานรบกวน
 • WFE-232/485 
 • RS232/RS485 to Wireless/Ethernet
 • Work As STA/AP/AP+STA Mode
 • Web Server / AT Command
 • TMX-28
 • นาฬิกาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • Output=8,Sound=8(Option)
 • ตั้งได้ 200 โปรแกรม
 • EB-7220
 • บอร์ดไมโครอเนกประสงค์
 • 82G516AF 64K Speed x12
 • 8 Digit LED,Relay,DC Opto
 • CON232-485
 • ตัวแปลง RS232 เป็น RS485
 • ไม่ต้องใช้ Supply ภายนอก
 • เสียบเข้ากับ Comport ได้เลย

 

 • รับทำงาน...
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (Circuit design)
 • ออกแบบ PCB (Print Circuit Board)
 • ทำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตามแบบ, ฟังก์ชั่น ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (บอร์ดเดียวก็รับทำ)
 • ออกแบบและประกอบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
 • งาน Monitoring, Control, Automation, Alarm (SMS, Email), Target board
 • Control : Temperature, Humidity, Flow, Pressure, A/D, D/A, 4-20mA, ... , ETC.
 • Link : RS232, RS485, RS422, TCP/IP, UDP, MODBUS (Ascii, RTU), GPS, GPRS, SMS
 • Application : Window App, Web base, Client-Server, Smart phone (Android), Intranet / Internet control
 • Language : VB6, VB.Net, Delphi, PHP, JAVA, AJAX, JQUERY
 • Data logger : Textfile, Excel file, MS Access, MySQL
 • Report : Table data, Graph, Min-Max เลือกช่วงวัน - เวลา ที่ต้องการสร้างรายงานได้

 • การรับงานด้าน Hardware อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 • การรับงานด้าน Software อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 • ไม่รับ!!!...โปรเจคนักศึกษา แต่ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ (ไม่คิดโปรเจคให้)